Ponúkame Vám:

 • Pre klientov realitnej kancelárie poskytujeme tieto služby ako aj   právny servis zdarma, pre ostatných cena dohodou.
 • Profesionálne vypracovanie zmluvnej dokumentácie súvisiacej s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, a to        najmä : zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, kúpnych zmlúv, darovacích zlúv, dohôd o vyporiadaní vlastníctva, nájomných zmlúv a zmlúv o zriadení vecného bremena a iných podľa Vašich požiadaviek.
 • Vypracovanie návrhov na vykonanie zápisov do katastra nehnuteľností, a to aj formou „Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad (zľava na kolkoch)“
 • Poskytovanie právnych rád v oblasti občianskoprávnych vzťahov, obchodných vzťahov, ďalších špecifických vzťahov súvisiacich   s nehnuteľnosťami (napr. otázky podielového a bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľností, nájomné vzťahy, vlastníctvo bytov a nebytových priestorov)
 • Vysporiadanie „ nezapísaných „ nehnuteľností a ich zápis na list vlastníctva
 • Oceňovanie nehnuteľností na účely dedičského konania a iných konaní
 • Riešenie exekúcií a iných tiarch
 • Vypracovanie podaní a poskytnutie kvalifikovaného zastúpenia   v katastrálnom konaní.  Naším klientom hradíme všetky poplatky spojené s   vkladom kúpnych zmlúv do katastra nehnuteľností !
beautiful-executive-suites

Inžinierska činnosť

Plánujete stavať, ale ešte nemáte vybavené stavebné povolenie? Posielajú Vás hore dole, vyžadujú stále novú žiadosť, potvrdenia a mnohé ďalšie dokumenty? Služba “Inžinierska a koordinačná činnosť“ je práve pre Vás, súvisí s každou činnosťou, ktorá sa vyskytuje v procese od prvotnej projektovej dokumentácie, cez územné rozhodnutie, stavebné povolenie, vlastnej realizácie, kolaudácie až po užívanie nehnuteľnosti.
V Inžinierska a koordinačná činnosť sa snažíme ponúknuť také služby, aby ste boli odbremenení od čo najväčšieho množstva úkonov, ktoré sú potrebné na zvládnutie investičného zámeru. Preto je dobré mať už v samotných začiatkoch investičného zámeru efektívny inžiniering, pomocou ktorého sa dá vyhnúť zbytočnému navýšeniu nákladov počas projektovej a realizačnej fázy.

   Ponuka služieb:

 •  Zastupovanie investora voči tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby)
 • Projektový manažment
 • Predjednanie investičného zámeru s dotknutými osobami
 • Vypracovanie podkladov súvisiacich s podaním návrhu na vydanie územného rozhodnutia stavby
 • Zabezpečenie vydania rozhodnutia o umiestnení stavby
 • Obstaranie dokladov a stanovísk verejno – právnych orgánov potrebných pre stavebné konanie
 • Zabezpečenie vydania stavebného povolenia pre prípojky na verejné inžinierske siete
 • Vypracovanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia o povolenía na užívanie stavby a obstaranie dokladov a stanovísk verejno  právnych orgánov potrebných pre toto konanie
 • Kolaudačné rozhodnutie

Hypotekárne úvery a poistenie

Nemáte čas zisťovať, ktorá banka by Vám poskytla najvýhodnejší úver?
Zahoďte starosti s vybavovaním hypotekárneho úveru a navštívte nás,  spolu s Vami vyberieme pre Vás ten najvýhodnejší model financovania.
Ponúkame Vám sprostredkovanie úveru v spolupráci s tou bankovou inštitúciou, ktorá už vo Vašom konkrétnom prípade ponúkne najlepšie podmienky.

NEZABUDNITE

získanie vysnívanej nehnuteľnosti alebo bývania je pre   väčšinu z   nás najväčšou životnou investíciou!
Náš úverový špecialista na   hypotekárne financovanie Vám    pomôžeme v prípade, ak už kupujete nový byt, chystáte sa na   stavbu vlastného domu alebo na   rozsiahlu rekonštrukciu staršieho objektu Spolupracujeme s    najväčšími  bankami a   pomôžeme vám nielen nájsť najvýhodnejšiu ponuku, ale aj vybaviť nevyhnutné papierové formality.